Historie

De Historie van Nij Libben!

 

 

Nij Libben laat het dorp Koudum op de film zetten. Deze film is met veel waardering in ons dorp (tot heden) ontvangen.

En organiseert op succesvolle wijze een 3 daags muziekconcours

 

Dit jaar kenmerkte zich door een aantal concerten die vooral in de provinciale pers beschreven werden al “boeiend” en “experimenteel”

Het gezamenlijk concerteren met solisten op trompet (Postma uit Sneek) waldhoorn (Künze uit Leeuwarden) en op het kerkorgel (Frenkel uit Rinsumageest) werden in de pers met veel waardering ontvangen, jammer was de matige belangstelling van het publiek.

 

 
Op donderdag 14 augustus 1958 ging de reis naar Kerkrade

’s Avonds om +/- 19.00 uur kwamen we aan in Tegelen na een hartelijke ontvangst hielden we daar een korte repetitie.

Waarna we na het nuttigen van het goed smakende Trappistenbier onze logeeradressen opzochten, de “jeugd” sliep in de KEB trailer.

Na een wat onrustige nacht (het genoten bier zocht een uitweg) togen we om 8.00 uur naar Kerkrade.

Om 10 uur was de officiële ontvangst met Champagne, daarna gingen we naar het Roda stadion waar we voor een publiek van 30.000 mensen meededen aan de marswedstrijd.

Met de mars “Hollyrood” behaalden we een éérste prijs.

De concertwedstrijd, achter het podium beluisterden we het voor ons subliem spelend harmonieorkest uit Milaan.

Op onze beurt speelden we het verplichte werk “De Landelijke Suite” van Boedijn met als prima resultaat 147 punten. Met het te spele vrije werk “Blachfrairs” zakte door spanning een zwenuwen het nivo helemaal in. Het resultaatwas 132 punten, intotaal was dat 279 punten en dat was 9 punten te weinig voor een 1e prijs

Niet uit het veld geslagen ginngen we terug naar Tegelen waar het tot diep inde nacht feest was.

In de nacht werden we op een hevig onweer getracteerd, hetwelk in de KEB auto als indrukwekkend werd ervaren.

Na een voorspoedige thuisreis werden we in Koudum als ware kampioenen ontvangen.

 

 
Verder nog te vermelden;

Brachten we een serenade aan onze oudste Koudumer inwoonster

“beppe Jeltsje”

Bracht de 3 daagse bazaar netto 3000 gulden op.

E behaalden we met “2e Rhapsody on Negro Spiritials” van Eric Ball en “Harlem Shaddows” van Boekel een dikke 1e prijs op het jaarlijkse muziekfestival van de ANUM dit keer in Heiloo.

Onder leiding van L Griek wordt uit onze leden een “Beierse-kapel” gevormd.

 

Wegens ziekte van voordrachtskunstenaar Cor Breed kan de uitvoering van de Peer Gynt”niet doorgaan.

De Show in de Koudumer Arena “Vendu Tivoli”trekt 4000 bezoekers,

Bijzonder te vermelden is het succes van de Tiroler-kapel.

Voor de CJBTB wordt op 8 juli een showprogramma op het “Saeilân” te Leeuwarden gegeven.

Ulfert Hoekema is 40 jaar muzikant

Het ledental van de fanfare is 42 leden

Om het instrumentarium te verbeteren wordt door de Gemeente een renteloos voorschot van 4000 gulden op de subsidie verstrekt.

Jac Schaper en L Griek leiden de donateursactie in goede banen.

De muziekschool start officiee met 150 leerlingen

Radio-opnamen worden gemaakt door de NCRV en de RONO

 

Het eerste memorabele wapenfeit in 1960 was een bijzonder concert in de NH Kerk te Koudum

Op uitnodiging van “De Kulturele Raad” werd dit concert te Workum nog een keer herhaald.

 
Op diverse plaatsen in onze provincie werden concerten gegeven.

Maar het concert in Ferwerd kreeg wel een bijzonder tintje. Hier ging onze dirigent in een sloot kopje onder, weinig water en veel drek, gelukkig bracht collega Bijlstra redding met natte ouwe klare en droge kleren.

De show te Koudum was een groot succes. Het groot opgezette en vlot afgewerkte programma leverde een mooie avond op.

 

Hoi Tseard, Ik fûn dit ferslach yn de Balkster fan 6-10-1960 oer Nij Libben.  

Een deskundige over

Het jubileumfestival te Warns

  Zoals gebruikelijk kregen de korpsen, die meespeelden op het festival in Warns op 30 Juli 1960  een uitgebreid kritisch verslag. Dit verslag geschreven door de heer Gerard Boedyn, is bedoeld als een richtingwijzer voor de korpsen, die daarmede hun voordeel kunnen doen.

Om het publiek toch de gelegenheid te geven hun eigen gedachten en impressies te toetsen, hebben wij van elke vereniging een samenvatting gegeven. Alzo speelde als  Nr. 1. “Harmonie”-Warns, Dirigent J. Nijdam. Het koraal had, niettegenstaande de klankverhouding egaler kunnen zijn, toch wel stijl en nuancering. “De mars der Medici” kreeg qua klank, die beschaafd was een vrij correcte ritmische uitvoering. Hoewel de articulatie pittiger kon zijn. “L’Italienne a Algiers”- Rossini beantwoorde niet geheel aan de stijl. Het geheel kon briljanter zijn, ook kon er technisch meer gepresteerd worden. Het arrangement was ook niet van het beste gehalte, zodat men zich beter op een originele werk kan toeleggen. Onder leiding van Jac. van der Veer speelde “Advendo”van Molkwerum. Het koraal nog te fragmentarisch, het geheel moet meer zingen, hoewel er beschaafd gespeeld werd. De mars “Diciplin” was te onrustig en het tempo aan de hoge kant, er bleven nogal wat vulnoten weg, zodat de accoorden niet volledig klonken. “Second Suite” –Holst kreeg nog niet de vertolking waar het recht op heeft, de onvolledige accoorden maken het geheel zwak van conceptie, ook worstelde men nog met technische problemen. Een wat lichter stuk zal zeker tot meer effect komen.O.l.v. Joh van Strien speelde “Marlûd”- Nijega het koraal wel aardig van stijl, de klankverhoudingen kunnen noch fijner zijn, het tempo was goed . De mars “Eer aan de dapperen” kreeg een vrij correcte en frisse vertolking, hoewel de accuratesse beter verzorgd kon zijn. Als groter werk speelde men de suite “Valerius” van M. Boekel. Over het geheel nog wat vlak van toon, omdat het werk nog niet geheel beheerst wordt. Grote verschillen pp-ff zullen het gehele werk, mits men alles correct maakt, tot betere uitvoering brengen.Als 4de speelde: “Crescendo’- Workum o.l.v. S.de Boer,  het koraal goed van samenspel, stijlvol, en als voorbeeld voor een juiste opvatting. De mars “National Emblem” kan een vrij rustiger (Engelse) tempo hebben. De totaalindruk was echter goed. “First suite”-Holst kreeg een stijlvolle en muzikale uitvoering. Soms was de stemming even gevaarlik, maar over het geheel werd er goed gemusiceerd, de fanfare klank was zeer goed.“Studio”-Heidenschap, dirigent Joh. Van Strien. De mooie fanfare klank in het koraal werd iets verduisterd door het zwevende saxofoonregister. De nuance en stijl waren goed. De mars “Militairy Escort” viel op door het goede trombonewerk, als de andere partijen zich hierbij aansluiten zal deze mars in de perfectie klinken. De “Maskerade  “van Boedijn kreeg een te waarderen vertolking, soms misten nog enkele noten in de accooorden en kon er in het totaalbeeld nog wat meer spanning worden gebracht. Wat briljanter tegen het slot en men heeft een behoorlijk werk onder de knie. “Soli Deo Gloria”-Stavoren o.l.v. J.(appie) de Haan . Het koraal werd goed van stijl en soepel gespeeld, dat de stemming iets zweefde deed aan de zangrijkheid niets af. De mars “Military Escort” kan wat scherper gearticuleerd zijn en het tempo leed iets aan de versnelling, de accentuatie was daarentegen goed te noemen . De “Lustspiel-Ouverture”van Kelar Bela beleefde een niet onverdienstelijke uitvoering. Het tempo kon over het geheel iets sneller genomen worden, daardoor wordt het stuk wat speelser. Behoudens enkele tekortkomingen kan het korps dit werk wel aan.Piebe Bakker met “Nij Libben” uit Koudum gaf een stijlvolle vertolking van “Lobe den Herrn” van Boekel. De stemming was voortreffelijk en het geheel deed weldadig aan. De mars “Banda Sucre”van Orsomando beleefde op enkel technische vlekjes na een prachtige verklanking, een speciaal woord van de heer Boedijn is een compliment voor het kranige korps  en Volkscultuur in de ware zins des woords. “Gammatique”van Boedijn: het verslag op de voet volgend: Mijn compliment hoor!  Zo moet Gammatique”, het was knap werk, en dat was het ook.Ten slotte speelde de “Brass Band”van Hindeloopen o.l.v. S. de Boer het koraal iets zwevend, maar toch zeer muzikaal. Het slotfragment was imposant.”The Spirit of Youth” fan Gilbert had dynamisch goede contrasten, hoewel de articulatie nog verfijnder kon zijn. De “Devon Fantasy”van Ball ging in de goede brass-richting, hoewel er nog enkele wensen zijn was er veel te waarderen, men is op de goede weg naar de Brassbandstijl”, geschoeid op onze eigen Hollandse muzikale mentaliteit.

  Henk Pijlman Hattem.  

   Neiskrift:

   Ik wit noch goed dat we yn Warns spilen , hja hienen fan oanskoude miedema-weinen in poadium makke want it wie butendoar.

Nei it optreden fan “Nij Libben” wie it publyk stil fan it geweld fan  Gammatique . It wie in geweldige útfiering, de weinen skodden der fan. It wat soere kommentaar fan Sible Muizelaar de alt-saxafonist fan Warns (doetiids ek de heechste ôfdieling fan de kristelike bûn): Ik hâld net fan dy moderne muzyk. Der koe gjin komplimint of.  

Henk Pijlman Dirigint, arranzjeur en komponist  wie doestiids stedsbeiaardier yn Hattum en dirigint fan de Christelike Muziekvereniging Hattum,doe ek in topfanfare. Ek hat Pijlman koardirigint west fan mannekoaren letter waard er dosint.

 

Op het najaarsmuziekfeest te Utrecht behaalde Nij Libben met een sublime uitvoering van “Esquisse Triunphale”van boedijn en “Festival Music”van Eric Ball de fel begeerde wisselvlag.

Bijzonder was dat (alleskunner) Piebe de Vlugt, Festival Music voor Nij Libben had gearrangeerd.

 

Het jaar begon met een radio-opname voor de VARA

Als vertegenwoordiger van de Algemene Nederlandse Unie van Muziekverenigingen waren we uitgenodigd om deel te nemen aan het Holland Festival

Begeleid door B. en W. reisden we af naar Scheveningen.

Als eerste brachten we een bezoek aan Madurodam, hier werden we welkom geheten door de algemeen secretaris van de ANUM de heer Marchal. Na de vernieuwde pier bezocht te hebben, was er een microfoonrepetitie voor de radio-opname die de Nederlandse Radio Unie zou maken.

Getuige de uitstekende pers in de landelijke dagbladen heeft Nij Libben daar een uitstekende indruk achtergelaten.

 

 

 

Op 7 mei gaven we op verzoek van verschillende instanties medewerking aan een defilé voor de Koninklijke familie te Leeuwarden.

Dde “Show” slaagde door goed weer en een grote belangstelling

Maar het financiële resultaat was verre beneden de verwachting.

Ter voorbereiding op onze deelname aan het WMC te Kerkrade verzorgden we op de muziektent in Geleen een repetitie-concert. Waarna we naar Spaubeek vertrokken waar we in het “St Ignatius” retraitehuis de nacht zouden doorbrengen. Hartelijk werden we ontvangen door de broeder overste en retraite-broeder Dekkers met bier en limonade. ’s Avonds werd er nog genoten van de brouwerskunsten van de retraitebroeders, waardoor velen pas na middernacht te bed kwamen.

Na het ontbijt vertrokken we naar Kerkrade om deel te nemen aan zowel de mars als de concertwedstrijd. Dat we deze keer genoegen moesten nemen met in zowel de mars als de concertwedstrijd met een 2e prijs had alles te maken met een wel zeer strenge jurering, onze collega vereniging uit Drachten moest zelfs genoegen nemen met een 3e prijs

Na op een zeer ontspannen wijze de avond en de nacht in Spauwbeek te hebben doorgebracht keerden we de volgende dag huiswaarts.

 

Verder verloopt het jaar zoals vel jaren daarvoor op de gebruikelijke wijze met o.a.; medewerking aan de avondvierdaagse, bejaardentocht, sportmanifestaties en concerten o.a. in Oudemirdum

Voor hun trouw en inzet werden Harmen Muizelaar, Sipke Bakker en Ulfert Hoekema gedecoreerd.

 

Na aanvankelijke teleurstellingen over het niet doorgaan van een heropvoering van de “Arlesienne” (muziek en voordracht) en een donateursconcert, welke beide onmogelijk werden gemaakt omdat er geen lokaliteit beschikbaar was. Deze doelloosheid had negatieve gevolgen voor de sfeer en het repetitiebezoek.

Gelukkig bracht deelname aan het concours te Assendelft in mei weer wat leven in de brouwerij.

Onze drumband deed voor de éérste keer mee aan een Unie-concours.

 

Onder leiding van Henk Hoekema en Germen de Vries uit Wommels was het niveau van de drummers flink opgekrikt.

Het resultaat mocht er dan ook zijn, de drumband behaalde het hoogste aantal punten op het concours.

En de fanfare scoorde met de uitvoering van “Romantique”en Harlem Shadows”een eerste prijs met lof.

Na deze successen volgde een zomerdip met een nijpende finaciele toestand.

Gelukkig voor de vereniging bleek er in Koudum een groep supporters te zijn die zich het lot van Nij Libben aantrokken, Deze raad van 21 stel voor om op korte termijn een driedaagse bazar te houden.

Voorts gaven zij de fanfare de opdracht om mee te doen aan het najaarsmuziekfeest te Leiden

De gehouden bazar leverde het recordbedrag van 3500 gulden op.

Kort na dit financiële succes was er het muzikale succes.

Deelname aan het najaarsmuziekconcours te Leiden leverde het hoogste aantal punten op. Met “grand Cañon du Verdon”en “2e Rapsody op Negro Spiritials” behaalde Nij Libben de ongekende score van 342,5 punten, maar liefst 17,5 meer dan nummer twee.

Verder was de medewerking aan diverse activiteiten in Koudum en “de show” geslaagd te noemen.

Betaalde uitstapjes waren er naar Bakhuizen en de Friesiana te Leeuwarden.

 

 

In het begin van het jaar een concert in de Geref,Kerk

Op 30 april werkten we mee aan een show en taptoe op “De Grote Markt te Haarlem waar we voor een talrijk publiek veel succes oogsten met o.a. “De Molen” (De molen was een showonderdeel waarbij tijdens de show de drumband en fanfare in een model van een molen kwamen te staan, waarna tijdens het spelen van “daar bij die molen” de wieken begonnen te draaien.)

Te Rijs werkten we aan het concours hippique mee.

En in een wel zeer warm Eelde werkten we op zaterdag 5 september mee aan het bloemencorso.

Na een verfrissende onweersbui gaven we er die avond nog een concert.

Radioconcerten werden er gegeven voor de RONO en de VARA.

 

Na een behoorlijke krachtsinspanning werden er in minder dan 4 weken twee concoursnummers ingestudeerd.

Met het spelen van “Wuthering Heights” en “Le Roi d’Ys” behaalden we voor de derde maal de wisselvlag voor Fanfare.

Dit succes werd gevierd met een “avondje in de LTS een concert in de Geref.Kerk en “Le Roi d’Ys” werd voor de VARA radio uitgezonden.

Als geschenk van “de vrienden van Nij Libben” kregen we een Waldhoorn.

 

Door gladde wegen konden we in november niet aan het concours in Leiden deelnemen, om die reden werd er een vervolgconcours gehouden.

Door successen op diverse concoursen werd de naam Nij Libben steeds bekender met als   gevolg dat we steeds vaker uitnodigingen kregen om ook buiten onze provinciegrenzen mee   te werken aan concerten.

 

Naast de in hiervoor vermelde krantenartikelen en de gebruikelijke marsen en concerten waren ook nog te vermelden.

Op 5 mei een taptoe te Haarlem waar Nij Libben veel lof oogste.

Konden we voor de VARA radio Nij Libben beluisteren waar o.a. het door Henk Hoekema gecomponeerde “Alt Sax Concert” te beluisteren was. In de landelijke muziekbladen waren de recensies over zowel de componist als ook over de solist Jaap v/d Veer uitermate lovend.

De feestweek te Koudum verliep voor onze vereniging uiterst succesvol vele acties die de financiële positie van de vereniging ondersteunden bleken succesvol te zijn.

Jan de Bos (bestuurslid zonder instrument) leidde de consumptie verkoop in de feesttent, lid Wieger Hobma organiseerde met andere tuinders een staatverkoop, enige ingezetenen uit Koudum huurden een uur de zweefmolen af ten bate van onze vereniging.

Op de laatste dag organiseerde onze drumband op een uitstekende wijze een drumbandconcours dat jammergenoeg door de stromende regen een wel heel waterig einde kreeg.

 

Dit jaar kenmerkte zich door een serie gebeurtenissen die en voor de geschiedenis maar ook voor de toekomst belangrijk zouden blijken.

Na een concert in de Gereformeerde kerk en een verregend optreden op koninginnedag werd begonnen met de voorbereidingen voor deelname aan het WMC te Kerkrade.

Op 24 juni begeleide de hele vereniging Hoekema naar zijn laatste rustplaats.

herinnering van de schrijver (van +/- 10 jaar eerder; in die tijd en daarvoor was er nog geen sprake van een opleiding van korpsmuzikanten via een muziekschool.Deze opleiding werd verzorgd door leden, en/of dirigent.Wat men naast het leren spelen van de “coaches” ook mee kreeg was liefde voor de vereniging maar bovenal liefde voor muziek.

Zo herinner ik mij uit mijn jeugd dat ik op een vaste avond in de week naar Hoekema ging om mij verder te ontwikkelen in “het blazen” Een kleine houten lessenaar kwam op de tafel (want rechtop zitten was een vereiste) en uit de lesboeken maar ook de muziek van het korps werd geoefend.  Tot (en nu komt eigenlijk het bijzondere) om kwart over zeven de radio werd aangezet en we naar het Leger des Heil kwartier gingen luisteren.

 

Nu moet u weten dat Hoekema niet de opvatting was toegedaan dat hij aan een muziekopleiding ook een geestelijke moest toevoegen, maar het muzikale spelen van de leger des heils muziekkorpsen uit (meestal) Engeland moest ook ons inspireren tot betere prestaties.

En nu we het toch over opleiding in die tijd hebben, later hielp Wessel Schaper mij bij de ontwikkeling. Wessel begeleide in die tijd veel leerlingen in de opleiding tot muzikant.

 

Het verenigingsleven ging door, de repetities voor Kerkrade werden bijzonder goed bezocht zelfs de Wereldkampioenschappen voetbal deden daar geen afbreuk aan.

Kerkrade

Op vrijdag 12 augustus arriveerden we bij onze gastvereniging “Concordia” uit Treebeek.

Na een wel bijzonder hartelijk onthaal met bier en Limburgse vlaai bezorgde “Concordia” ons een onvergetelijke avond waarbij met name de voorzitter Steinman zich ontpopte als een uitstekend entertainer.

De volgende dag gingen we naar Kerkrade dit was misschien wel de warmste dag van de zomer, in de Roda hal was het dan ook 300C

Na een gezamenlijke maaltijd brachten we in de middag een bezoek aan het ontspanningscentrum te Brunsum.

Waarna we in de avond deel namen aan de concertwedstrijd.

Gespeeld werd “Vers l’ Ideal” van Adroit en van de twee vrije nummers werd gekozen voor “Festival Music” van Eric Ball.

Ondanks zenuwen en last van de warmte behaalden we een éérste prijs met 288 punten.

Een voorwaar niet geringe prestatie waar we best mee ingenomen waren.

Op zondagavond 14 aug. Keerden we weer in Koudum terug.

Meteen rondgang door Koudum en een ontvangst op het gemeentehuis werd het succes gevierd

 

De vereniging van dorpsbelang kon na een gehouden “bliksemactie” een enveloppe met inhoud overhandigen en van het Prov. Anjerfonds was er een gift van 1000 gulden, zodat de kosten voor de vereniging beperkt konden worden gehouden.

Gebruikmakend van de opgebouwde goodwill werden er pogingen ondernomen om financiën vrij te krijgen voor aanschaf van nieuwe muziekinstrumenten.

 

Een reis naar het Anjerfonds in Leeuwarden had geen direct resultaat, maar via via vonden we toch een “goudmijntje”

Het Prov. Elektriciteits Bedrijf geraakte in een feeststemming.

Wethouder Th. De Vries bestuurslid Oosterhout en dirigent Bakker mochten op een receptie een borreltje komen drinken en kregen na afloop een bedrag van 5000 gulden mee naar huis. Het gemeentebestuur stelde een renteloos voorshot van 10.000 gulden beschikbaar en het Anjerfonds doneerde nog eens 500 gulden.

Hierdoor kon de fanfare van een nieuw instrumentarium voorzien worden.

**

De strijd om de wisselvlag werd Op het najaarsmuziekfeest te Leiden Leiden in ons voordeel beslist.

Met het spelen van “Movements Symphoniques” van Strategier en “La forza del Destino” van Verdi behaalden we 340,5 punten en de wisselvlag.

Radioconcerten verzorgden we voor de VARA en de AVRO die in de muziekpers goede recensies kregen.

Medewerking aan Feestweek, Ouden van dagentocht, avond vierdaagse, Sint Nicolaas (2X) kerstnachdienst en diverse groepen in verschillende kerken plus een concert te Balk maakten het jaar 1966 tot een druk jaar.